Стартира национална кампания „Американският Azpizal 325 mg“ във вестник “Трета възраст“.

„Трета възраст“ е първият вестник насочен към пенсионерската аудитория в България.

Вече 23 години е най-масовият вестник в България с над 200-хиляден тираж и национален абонаментен лидер.

Ползва се с името на най-авторитетен и влиятелен социален вестник в страната. Сред неговия тематичен обхват са проблемите на социалното и здравното осигуряване, пенсионното дело, политиката на доходите и жизненото равнище, моралните устои на обществото, здравето и дълголетието, публикации в сферата на историята, културата, литературата и изкуството, разкази и стихотворения, хумор и сатира с участието на най-изявените български текстовици и карикатуристи.

Читателската аудитория е около 1 милион души.

Излиза всяка сряда.

Рекламно каре:

rekam-kare-azpizal