15 милиона за млади изследователи и постдокторанти

 

Стартира второто издание на националната програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“. С бюджет от 15 милиона лева тя е предназначена да подкрепи научното развитие и да насърчи научните изследвания на повече от 1 000 млади учени и 200 постдокторанти.

Министерството определя като мисия на програмата насочването и задържането на талантливи младежи към научноизследователска работа в университетите и публичните научни институции. Усилията са насочени както към повишаване на научното ниво във висшите учебни заведения и научните организации, така и към стимулиране на младите учени да останат в страната и да правят научна кариера тук.

За кого е предназначена програмата „Млади учени и постдокторанти“

Второто издание на програмата има два етапа и трябва да приключи до 2025 година с общ бюджет от 15 милиона лева. Първият етап стартира през 2022 година, а вторият – през 2024 година. Предназначена е за:

  • млади учени, които нямат сключен договор с конкретно висше учебно заведение или научна организация;
  • вече назначени асистенти, главни асистенти и докторанти, включително и в задочна форма или самостоятелно обучение.

В категория „млади учени“ се включват изследователи и/или преподаватели в университетите и научните организации, които са завършили първата си магистратура до 10 години преди включването в програмата.

В какво се изразява предвижданата помощ

Новоназначените научни работници ще получават месечно най-малко 1 200 лв. Вече работещите и по друг договор ще се подпомагат с 300 до 600 лв. месечно.

Постдокторантите могат да кандидатстват за финансиране с проект на актуална научна тема. От проекта се очаква високо научно качество, подробно разработена програма и детайлен финансов план. Проектите трябва да бъдат изпълнени в срок от 2 години. Кандидатите могат да са придобили своята образователна и научна степен „доктор“ у нас или в друга страна.

С предимство се ползват тези постдокторанти, които нямат договор с научна организация или университет. За тях е предвидено заплащане от 2 000 до 3 000 лева месечно. Предвидени са и още до 1 000 лева на месец за наем на квартира, в случай, че новоназначените са от друго селище или страна.

Разрешено е включване в програмата и на вече наети постдокторанти. С тях работодателят им трябва да сключи допълнителен договор за работа на непълен работен ден в друга катедра, секция или лаборатория в рамките на организацията. Те ще получават допълнително на месец от 300 до 600 лв.

По програмата ще се финансират и научноизследователски проекти заедно с нужните за изпълнението им дейности – командировки, такси за участие в научни конференции и симпозиуми, също покупките на специализирано оборудване, материали и консумативи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *