Старт на обученията на медици и педагози за ясленските групи

 

Утвърдена е програмата за обучението на медици и педагози за работа в детските ясли. Здравният министър от служебния кабинет Асен Меджидиев вече издаде заповед и обучителният процес за особеностите на ранното детско развитие и профилактика на детското здраве може да започне.

Програмата е първата крачка по изпълнение на променената Наредба 26

Програмата е следствие на промените в Наредба 26 на предишното здравно министерство. Те предвиждат на местата, където не достигат медицински сестри за детските ясли, да се наемат други медицински специалисти – акушерки, лекарски асистенти, фелдшери.

В случай, че липсват и те, промените допускат в яслите да влязат педагози. Разбира се, медицинските специалисти и педагозите трябва да преминават периодично обучение. Програмата за тях вече е налице и е утвърдена от здравния министър. Предвижда се подготовка на три групи обучаеми:

  • медицински специалисти – хорариумът за фелдшери, сестри акушерки и лекарски асистенти е от 120 учебни часа. 80 са предвидени за теория и 40 за практически занятия.
  • Педагози – при тях продължителността и разпределението на хорариума са същите.
  • Детегледачи – за тях са предвидени 85 учебни часа, 55 за теория и 30 за практика.
Какви теми са застъпени в програмата

Основните акценти са поставени върху:

  • особеностите на ранното детско развитие – медицинските специалисти ще изучават теория на психичното развитие на най-малките, нарушенията в развитието и поведението им. Застъпени са и теми за оценка и проследяване на психичното развитие в кърмаческа възраст и в ранното детство.
  • По линията на профилактиката са предвидени часове за рисковите фактори за здравето и развитието в ранна детска възраст, здравните изисквания към средата в яслите, лична хигиена и закаляване през първите месеци от живота и в ранното детство и т. н.
  • Във връзка с промоцията на здравето ще се разглеждат дневният режим, здравословното хранене до 3 годинки, промоция на психичното здраве в яслена възраст и т. н. Предвидени са още специализирани теми за здравни грижи за деца с увреждания и хронични заболявания.
  • Подготовката за първа помощ предвижда усвояване на знания и умения за помощ на пострадали деца в безсъзнание при запазени жизнени показатели, първи реакции при рани и кръвотечения, изгаряния, ухапвания, травми; също при обструкция на дихателния път от чуждо тяло и падане на корена на езика.

Ако проявявате интерес към програмата за подготовката на медици, педагози и детегледачи за работа в детски ясли, разгледайте я в подробности!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *