Синтез на нов радиофармацевтик у нас

 

За първи път в България беше синтезиран нов радиофармацевтик – 18F-радионуклид, който има по-продължителен период на полуразпад и служи за извършване на по-подробни изследвания с ПЕТ/КТ-скенер. Синтезът се случи на 4 юли 2023 г. в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Извърши го екип на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в болницата. В него участват медицински лаборанти, физици и химици с активната подкрепа на ръководството на здравното заведение.

Какво представлява 18F-радионуклид

Наричат го още „Флуор-18 Простат специфичен мембранен антиген“ (18F-si-PSMA). Той има по-дълъг период на полуразпад, което пък осигурява възможност за използване на по-детайлни процедури за изследване с ПЕТ/КТ-скенер. Осигуреното допълнително време за работа води до откриване на по-трудно установими лезии, недостъпни за изследване досега.

Категоричните предимства на новия радиофармацевтик доведоха до пренасочване на най-добрите европейски и световни нуклеарни клиники от 68Ga-базирани радиофармацевтици към 18F-базирани.

Ролята на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, в нуклеарната медицина у нас

Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, самостоятелно ще произвежда и осъществява контрол върху качеството на 18F-базирани радиофармацевтици. Така отпада ограничението за изследване на максимум двама-трима пациента на ден, съществуващо при използването на радионуклида 68Ga. Това значително ще скъси листата на чакащите пациенти, като се очаква с времето тя да престане да съществува.

Тук през 2009 година за първи път в България заработи ПЕТ/КТ-скенер. През 2021 година той беше заменен с последно поколение напълно дигитален ПЕТ/КТ.

През 2013 година бе въведен в експлоатация първият у нас Циклотронен комплекс за производство на 18F-базирани радиофармацевтици. А през 2019 година бе създадена модерна лаборатория за синтез и контрол на качеството на радиофармацевтици, базирани на различни радионуклиди.

Модерната научна база позволява на екипа на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, с много опит и професионално умение да превърне здравното заведение във водеща не само в региона, но и в страната високотехнологична болнична структура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *