Промени при отпускането на помощни средства на хората с увреждания

 

От 1 юли осигуряването на помощни средства за хора с увреждания ще се извършва от Националната здравноосигурителна каса. В тази връзка се провежда синхронизиране на подзаконовите нормативни актове и е предложен за разглеждане проект за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия. Според проекта списъкът за помощните средства за хората с увреждания ще бъде допълван веднъж в годината. То ще бъде възможно едва след реализирана процедура за уточняване на стойността им, която ще бъде заплащана, също и на възможностите за ремонта и поддръжката им като присъща част от услугата.

Какво ще съдържа спецификацията на помощните средства

Това е уточнено от Наредбата, която предвижда всяка спецификация за помощно средство да включва:

  • технически характеристики;
  • производител;
  • заявител;
  • НЗОК код;
  • сума, изплащана от Националната здравно-осигурителна каса и др.

Номенклатурата ще се допълва веднъж в годината, като преди това ще се провежда процедура за фиксиране на стойността за заплащане на отделните медицински изделия, включително и на съответните ремонтни работи.

НЗОК ще трябва да оповестява на официалния си сайт списъка–спецификация и указанията за прилагането ѝ. Ако поради някакви причини тя не бъде изготвена според посочените в Наредбата срокове, то Касата ще продължи да заплаща отпусканите помощни средства в рамките на стойностите и условията на утвърдената за предходния период спецификация.

Въвеждат се задължителни критерии към обектите, предоставящи помощни средства

Здравното ведомство представи и напълно нов проект за Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. Тя въвежда строги изисквания и задължителни критерии за утвърждаване на обектите, в които ще се изработват, предоставят и ремонтират помощните средства и приспособления за хората с увреждания. Те трябва да осигуряват възможност за избиране и изпробване на необходимото помощно средство, което пък трябва да е придружено с гаранционна карта с приложен списък на сервизните бази с телефонните им номера и адресите им, както и с инструкция за използването му. Документите трябва да са на български език.

Предвижда се още Националната здравноосигурителна каса да контролира предписването, предоставянето и ремонтирането на помощните средства. Контролът на лицата, които извършват тези дейности, съответствието на декларираните от тях данни при вписване в регистъра и спазването на постановените критерии и изисквания е поверен на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *