През 2020 смъртността е с 15,4% по-висока

 

Смъртността през 2020 е нараснала с 15,4% спрямо 2019 година, сочи официалната информация на НСИ за демографските характеристики на населението у нас през 2020 година. Това задълбочава негативните тенденции към застаряване и стопяване на българите.

Пандемията е основната причина за резкия скок в смъртността

Тя е неоспоримата причина за рязко нарасналата смъртност. Но това не отменя тъжната истина, че въпреки ежегодно увеличаваните средства за финансиране на здравната система, здравето и важните демографски показатели у нас не стават по-добри.

Починалите през 2020 са 124 735 – с 16 652ма повече от 2019 година (15,4%). Коефициентът на обща смъртност е 18.0‰. Умирали са повече мъже – 19,6‰, отколкото жени – 16,4‰, и повече жители на селата – 24,4‰, отколкото на градовете – 15,7‰.

Регионите с най-висока и най-ниска смъртност

Общата смъртност варира за различните области от 13.4‰ до 27.7‰. През изминалата година най-висока е тя е в областите Видин – 27.7‰, Монтана – 25.5‰, Кюстендил и Габрово – по 24.0‰. Само в 6 области е по-ниска от средната за България. А най-ниската е тя в София (столица) – 13.4‰, (11,8‰ през 2019).

Общата смъртност е увеличена през 2020 в цялата страна. Най-голямо е увеличението ѝ във Видинска област – с 4,8 промилни пункта – от 22,9‰ до 27.7‰, в Разград и Смолян – с по 4,6 промилни пункта. Най-малко е нарастването ѝ в Бургаска област – с 1,2 промилни пункта, в София (столица) и Ловеч – с 1,6 промилни пункта.

Данните за преждевременна и детска смъртност

Показателят за преждевременната смъртност остава същият като през 2019 година – 20.5%, но вътре в него има важни различия за мъжете и жените. Починалите жени под 65 г. са 13.7% от всички починали жени, докато при мъжете са 26.6%. Почти два пъти повече господа, отколкото дами, не са достигнали 65 години.

Може би един от малкото радостни факти е понижаването на детската смъртност. Тази година (2020) преди да навършат 1 годинка са починали 301 деца. Това прави коефициент на детска смъртност 5,1‰. Само за сведение – през 2001 той е бил 14,4‰, а през 2019 – 5,6‰.

В 12 от областите коефициентът на детската смъртност е под средния. Най-нисък е в област Русе – 2.0‰, и в София (столица) – 2.4‰. Най-висок е този коефициент в областите Сливен – 11.7‰, и Монтана – 10.8‰.

Структура на населението

В последния ден на миналата година живеещите в страната наброяват 6 916 548 души. Това са с 34 934 (0,5%) по-малко от 2019 г. Тенденцията към застаряване на населението е повече от категорична. Ако преди двадесет години – през 2001 година средната възраст на българите е била 40,4 години, то през 2020 тя е вече 44,0 години.

През изтеклата година на и над 65 г. са 1 504 048 (21.8%) човека, като делът на най-възрастните е нараснал спрямо 2019 г. с 0,2 процентни пункта. Жените са повече от мъжете – 51,6% (3 566 833) срещу 48,4% (3 349 715). Ще рече – на 1 065 дами се падат 1 000 господа. До 54 години превесът е за господата. Но с напредването на годините жените стават все повече. В групата на и над 65 години техният дял от съвкупното население е вече 25.3%, докато на мъжете е 17.9%. Обяснението е в по-високата смъртност сред мъжете след 54 години и в по-ниската им средна продължителност на живота.

Най-много възрастни (65+) живеят в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Най-малко – в областите София (град) – 17.7%, и Варна – 19.4%. В двадесет области делът на най-възрастните е по-висок от средния.

Децата под 15 години през 2020 са 14.4% от населението (999 014). Толкова са били и през 2019 г. Най-млади са областите Сливен и Бургас, където под 15 години са съответно 18.5% и 15.5% от населението им. Най-малко са децата в Смолянско и Габровско – съответно 11.5% и 11.6%. В още17 области делът на населението под 15 години е под средния за България.

През годината на изследване – 2020 – така нареченият общ коефициент на възрастова зависимост у нас е 56.7%. Той показва, че на един човек на възраст под 15 и над 65 години се падат по-малко от двамина в активна възраст. През предходната година този коефициент на възрастова зависимост е бил с 0,3% по-нисък – 56.4%.

Българи в трудоспособна възраст

Логично процесите на застаряване на населението се съпровождат с намаляване на хората в трудоспособна възраст. На тях обаче противодействат нормативните промени в пенсионното законодателство, което повишава възрастта за пенсиониране. През 2020 тя е била 61 и половина години за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете. Като резултат през тази година в трудоспособна възраст са 4,139 милиона души или 59,8%. Това е по-малко със 17 000 (0,4%), сравнено с 2019. От тях 2,168 милиона са мъже, а 1,971 милиона – жени.

На 31 декември 2020 година над трудоспособна възраст са 24,8% или 1,713 милиона, а под трудоспособна – 15.4% или 1,064 милиона.

Какво се случва с раждаемостта

В отминалата 2020 у нас са се случили 59 440 раждания – от тях 99.4% са приключили с живородени деца или 59 086. Намалели са с 4.0% спрямо 2019 година, което прави 2 452 деца по-малко. Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. е 8.5‰, а през 2019 година – 8.8‰.

Живородените момчета са 30 372, а живородените момичета – 28 714, което означава, че на 1 000 момчета се падат 945 момичета. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.7‰, и София (столица) – 9.9‰. Най-ниска е във Видинско и Габровско – съответно 5.8‰ и 5.9‰. В 19 от областите тя е под средната за страната. Коефициентите на раждаемост за градовете е 8,6‰, а за селата – 8,2‰. Бебетата, проплакали в градовете са 43 829, а в селата – 15 257.

Разпределение на населението в селата и градовете

В последната година в градовете живеят 5 043 186 българи – 72.9%, а в селата – 1 873 362 (27.1%). Обезлюдени са 164 населени места от общо 5257. Те са съсредоточени основно в областите Габрово – 62, Велико Търново – 54, и Кърджали – 11. Още 1 156 (22%) населени места се обитават от 1 до 49 човека. В същото време шест от градовете – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора са с над 100 000 души население, което е 34,1% от всички, живеещи в страната.

Най-гъсто населена е областта София – столица. Тук живеят цели 18,9% от всички българи – 1 308 412. Общо в три области – София, Пловдив и Варна – са съсредоточени 35,3%, което е повече от една трета от общото население. А в шест области живеят по над 300 000 души. Най-слабо населена е област Видин – само 1,2% от общото население или 81 212 човека. Населението на областите София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна нараства. Увеличението е най-голямо в София – 5.2%, и в Кърджали – 1.6%. В 23 области жителите намаляват, като най-осезаемо намалението е във Видинско – 2.0%, и Смолянско – 1.6%.

Оценка на демографската ситуация у нас

Статистическите данни за 2020 година показват, че българите продължават да намаляват и застаряват. Раждаемостта продължава да пада. Нараства чувствително коефициентът на общата смъртност. Единственият светъл лъч е понижената детска смъртност, но тя не може да компенсира сама другите мрачни тенденции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *