Правилата за добра фармацевтична практика

 

Проектът за Правилата за добра фармацевтична практика, изработен от Министерството на здравеопазването, е публикуван и предложен за обсъждане.

Какво представляват Правилата за добра фармацевтична практика

Това е алгоритъм за начина на работа и прилагане на професионалните умения на магистър-фармацевтите и поведението им спрямо потребителите. На практика те очертават границите за фармацевтичната дейност и са опит за формиране на професионални стандарти в бранша.

Правилата са оформени в 25 точки и посочват като основен принцип за работата на магистър-фармацевтите осигуряване на благополучието на пациентите при гарантирана безопасност и високо качество на обслужването. За въвеждането и проследяването на прилагането на Правилата за добрата фармацевтична практика са ангажирани Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Комисиите по етика и качество на Регионалните фармацевтични колегии на БФС и Комисията по качество на БФС.

Проектът предвижда за по-бързо и безпроблемно въвеждане на Правилата Българският фармацевтичен съюз да разработи основни насоки за приложението им и курсове за обучаване на магистър-фармацевтите.

Какво предвиждат Правилата за добра фармацевтична практика

В тях централно място е отделено на фармацевтичната грижа, насочена към пациента. Тя включва консултиране на пациентите с оглед благополучието им, а то се издига в цел на всяко терапевтично решение. Като съществена част на фармацевтичната грижа е посочено задължението на „фармацевта да проследява дали пациентът редовно приема назначената му терапия и да подпомага решаването на всички възникнали проблеми“.

Важен момент в проекта е определянето като особено важни на дейностите по насърчаване на здравословния начин на живот. Те се извеждат от националната здравна стратегия на България и трябва напълно да ѝ съответстват. Магистър-фармацевтите ще имат право да консултират пациентите във връзка с профилактиката на социално значимите заболявания, да подкрепят отказа от тютюнопушене, въвеждане на балансираното хранене и т. н. При това те ще са длъжни да създават условия за поверителни разговори с желаещите.

Посочва се също, че „магистър-фармацевтите консултират пациентите, подлежащи на и/или прилагащи самолечение“. Но всъщност не става ясно дали те получават право да препоръчват лечение, съобразно професионалната си подготовка.

В момента тече срокът за общественото обсъждане на проекта за Правилата за добрата фармацевтична практика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *