Помощи за наемане на безработни или за започване на собствен бизнес от тях

 

За какви мерки се предвиждат пари в бюджета

На 14ти септември Агенцията по заетостта обяви новите варианти за подкрепяне на бизнеса, който ще наема безработни по някоя от утвърдените мерки. По данни на Агенцията по заетостта, вече са осигурени почти 2 900 000 лв. от бюджета за активна политика.

Те са предназначени за подпомагане наемането на още около 3 000 до 3 200 безработни от уязвимите групи. Отделно за подкрепа на стартиращ бизнес са заделени 120 000 лв. Те са предвидени специално за безработни, проявяващи предприемачески намерения. Смята се, че ще стигнат за около 40 човека.

Това означава, че с пари от държавния бюджет тази година се предвижда субсидирането на заетостта на около 18 хиляди безработни лица, включително обучението на повече от 11 хиляди заети и безработни.

На разположение на работодателите са 14 отделни мерки и програми
  • за микропредприятия, наемащи първите си работници;
  • за наемане на безработни до 29 години;
  • за хора без квалификация или безработни майки с деца до 5 години;
  • за осигуряване на работа на хора с трайни увреждания;
  • за наемане на продължително безработни;
  • за вземане на работа на хора над 50-55 години и т. н.
Допълнителни мерки за насърчаване на обучението и заетостта

Те предвиждат работодателите да получават субсидии също за дуално обучение на безработни, както и за обучение за придобиване на ключови компетентности, необходими за ефективната работа на вече работещи в дадената фирма служители.

Преференциалните мерки се различават още по продължителност, размер и вид на субсидирането, разписани в Националния план за действие по заетостта за 2020 г. Продължителността им може да е от три месеца до две години. Размерът на субсидиите осигурява средства за ежемесечното основно възнаграждение от 350 до 650 лв. Предвижда се по принцип да се осигуряват пари и за допълнителни възнаграждения, като и за осигурителните вноски за сметка на работодателите за всеки от наетите безработни според предвидените в конкретната мярка или програма суми.

Преференции за безработни с предприемачески намерения

Редом с другите мерки, Агенцията по заетостта осигурява финансова подкрепа на безработните, решили да развиват собствен бизнес. Започването на собствена стопанска дейност ще бъде подкрепено финансово при одобрен бизнес план. Ще се изплащат еднократно всички полагащи се суми за обезщетение при безработица или пък сума от 4 000 лв. като помощ за стартиране на собствена предприемаческа дейност.

И в двата случая биха могли да се получат и допълнителни средства за различни услуги, необходими при започването на стопанска дейност.

При нужда необходимата ви информация ще получите в бюрата по труда в цялата страна, или на сайта на Агенцията по заетостта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *