От 18 декември – с електронни рецепти

 

Издаването на електронни рецепти трябва да бъде факт още тази седмица – от 18 декември. Така е според предвижданията на Министерството на здравеопазването, залегнали в Наредба 4 за предписване на лекарствата, която е обсъждана от ангажираните страни. От тази дата нататък се предвижда фармацевтите да могат да изпълняват не само хартиени, но и електронни рецепти.

Преходът от хартиени към е-рецепти

От 18 декември лекарите ще започнат да издават рецептите и по електронен път – не само на хартия. Първоначално ще бъде запазена възможността да се изписват и двата вида – електронни и хартиени.

Когато лекарят генерира електронната рецепта, тя ще се съпровожда с индивидуален код. С този код и своето ЕГН пациентът ще закупува лекарствата си както и досега – във всяка аптека. В националната електронна система автоматично ще се отбелязва, дали рецептата е изпълнена изцяло, или са отпуснати само някои от лекарствата.

Необходима е подготовка във всяка аптека

За да може една аптека да изпълнява е-рецепти, тя трябва да разполага с необходимия софтуер. Това означава IT специалисти да пренастроят цялата ѝ система. Затова в началото е-рецептите ще са изпълними в по-ограничен кръг аптеки. Преходният период за фармацевтичния бранш е до средата на 2021. През това време ще се издават и изпълняват и хартиени, и електронни рецепти.

На хартия ще са задължително зелените и някои други специфични документи. В електронна форма от 18 декември ще са само най-масовите бели рецепти.

До края на тази година трябва да станат възможни и електронните протоколи. А на теория от началото на декември личните лекари вече издават електронни направления. На практика, за да сработи системата е необходимо още доста време и намесата на специалисти за доработването ѝ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *