Нов план на СЗО за по-строг контрол върху лекарствата

 

Световната здравна организация предлага петгодишен план с цел повишаване на контрола върху лекарствата. Той е озаглавен „Предоставяне на качествени медицински продукти за всички 2019 – 2023 г.“ и целта му е да подобри работата на контролните органи в отделните страни и региони.

Какво налага новия пегодишен план за подобряване на контрола

Глобализирането на производството и улеснената презгранична търговия с медикаменти засилва разпространението на лекарства с ниско качество и вредни за здравето съставки. Напоследък вниманието привлече акцията за изтегляне от пазара на множество продукти за лечение на хипертония, чиито съставки биха могли да провокират онкологични заболявания. Сред тях са лосартан, валсартан, ирбесартан, които се използват в целия свят.

Преди пет години в Конго 930 човека, приемащи медикамент против маларийна треска, са приети в болница и 11 почиват. 60% от пострадалите са деца. В продукта се съдържал халоперидол, антипсихотичен химикал, прилаган при терапия на шизофрения. При това той бил в количество почти 20 пъти по-високо от максималната допустима доза за деца.

Подобни случаи с различен мащаб не са рядкост и точно затова СЗО иска повишаване на капацитета на регулаторните органи. Заниженият контрол е много характерен за страните със среден и нисък доход.

Кое обуславя разпространението на опасните лекарства

Разбира се, в началото на веригата са производителите, които пускат на пазара лекарства, не съответстващи на стандартите. Следващото звено е редицата доставчици, които осигуряват достъпа на тези лекарства до потребителите. И накрая са системите, които би трябвало да осъществяват контрол и да реагират при поява на некачествен продукт, но не го правят или го правят твърде бавно – обикновено поради недостатъчен ресурс.

Трансграничното разпространение на медикаментите и ускореното увеличение на незаразните хронични болести (сърдечносъдови, рак, диабет и т. н.) променят ситуацията и изправят регулаторните системи пред нови, повишени изисквания при контрола върху въвеждането на нови модерни формули. Още повече, че според СЗО универсалното здравно покритие ще осигури по-лесен достъп до медицински услуги и продукти, но ще повиши необходимостта от гаранции за качеството, ефективността и безопасността им.

Какво предвижда петгодишният план на СЗО

Планът за „Предоставяне на качествени медицински продукти за всички 2019 – 2023 г.“ поставя четири главни цели:

  • Стабилизиране на регионалните и национални регулаторни органи – предвижда се не само помощ за оптимизиране на работата им, но и скъсяване на реалните срокове за регистриране на медикаментите, за да достигат те ускорено до болните.
  • Повишаване на подготвеността на регулиращите системи да се справят с извънредните случаи. Като условие за това се разглежда осигуряването им с технологии за решаване на критични ситуации, за ефективно следене на механизмите за одобряване на лекарствата и оптимизиране на комуникацията. Като начин за постигане на целта се смята и по-широкото прилагане на квалификацията на СЗО, което вече се доказа при осигуряване на рентабилни и качествени терапии за милиони пациенти, заразени със СПИН и ваксинирането на деца с помощта на Алианса на ваксините.
  • Фокусиране върху терапиите за онкологични заболявания. Наблюдава се сериозно увеличение на раково болните в развиващите се държави.
  • Активиране на функциите на самата СЗО за конкретна подкрепа според потребностите на всяка страна и координиране на усилията на отделните ѝ звена.
  • Новият план на СЗО като част от постигането на универсално здравно покритие

Осигуряване на контрол през целия жизнен цикъл на медицинските продукти – от изследователските лаборатории до пациента – е част от базовите условия за гарантиране на резултатна профилактика, диагностициране и терапия.

Световната здравна организация за пръв път ангажира за решаването на тази задача и глобалните си партньори в лицето на УНИЦЕФ, фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, ГАВИ, Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и UNITAID. Очаква се координирането на усилията им да улесни постигането на целите, поставени от плана за „Предоставяне на качествени медицински продукти за всички 2019 – 2023 г.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *