Намаляват броя на студентите по държавна поръчка за академичната 2020/2021

 

С 5248 по-малко ще са студентите по държавна поръчка за следващата академична година. Това се вижда от проектоплана за прием във ВУЗ през 2020 година на Министерството на образованието и науката. Намалението е по-драстично от миналогодишното, когато платените от държавата места бяха намалени с почти 2500.

Държавна политика за намаляване на изкуственото завишение на броя на студентите

За да постигне редуцирането на излишния брой студентски места, Министерството на образованието и науката вече определя приема след отчитане на:

  • реалните потребности на пазара на труда от различен вид специалисти;
  • реализирането на възпитаниците на различните висши учебни заведения;
  • броя на завършващите гимназиалния курс през настоящата година.

Така броят на приетите студенти по държавна поръчка за 2019-2020 година бе 43 276, а за идващата 2020-2021 е намален до 38 028.

Редуцирани са и местата в медицинските университети

Намалението е основно в направление „Обществено здраве“.

В Медицински университет – София, базовите специалности запазват бройките си от миналата година – медицина 118 човека, фармация – 120, стоматология – 119.

В Медицински университет – Пловдив, общото намаление спрямо миналата година е с 14 бройки – от 628 на 614. Това означава 146 първокурсници държавна поръчка за медицина и 85 – за фармация.

Във Варна също има намаление на приема по държавна поръчка. Очакват се 173 (минус 27 спрямо миналата година) първокурсници по медицина, 74 (по-малко с 19) – във факултета по фармация и 50 (с 4 по-малко от 2019/2020) – по дентална медицина.

В Медицински университет – Плевен, приемът се предвижда да е със 100тина бройки по нисък. Намаляват се с 20 бройки местата за фармацевти и се планира прием на 40 първокурсници. Донякъде това се случва поради разкриването на факултети по фармация в други ВУЗ у нас.

Намалението на местата по държавна поръчка засяга всички висши училища

То санкционира раздутия прием във ВУЗ и слабата реализация на възпитаниците им на трудовия пазар.

В Софийския университет тази година ще бъдат приети 5 077 човека държавна поръчка – за сравнение – миналата година са били 5 925.

В УНСС вместо 3 845, тази година ще бъдат приети 2454 студенти. В случая трябва да се отбележи, че точно икономическите специалности, заедно с тези от направление администрация и управление, са с най-раздут прием към момента.

В държавните висши учебни заведения се предвижда и прием на 16 306 студенти срещу заплащане.

Държавен прием на докторанти

Министерството на образованието и науката планира за следващата учебна година прием в държавните ВУЗ на 2 282 докторанти – 1 734 места са за редовно и 548 бройки за задочно обучение. Предвижда се докторантурите в научните организации да са 326 – 54 в Селскостопанската академия и 180 в БАН.

Предполагаемият размер на нужния бюджет за обучаването на новоприетите докторанти и студенти през академичната 2020-2021 е около 117.3 милиона лева.

Предстои проектът на министерството да бъде приет от Министерския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *