Модерно изследване за рак в Александровска болница

 

Безболезнено изследване на болни с невроендокринни тумори и простатен карцином чрез прилагане на два различни радиоформацевтика се прави вече в Александровска болница. То е изцяло за сметка на НЗОК.

Какво представлява изследването

То осигурява не само анатомичен, но и функционален образ на прицелните тъкани и органи след въвеждане на съответните радиофармацевтици (радиохимични съединения). А колкото и да са важни болестните промени в структурите, точно функционалните изменения са определящи за ранната диагностика и адекватната оценка на терапевтичните резултати.

Модерното изследване е възможно благодарение на ПЕТ-КТ скенера на Клиниката по нуклеарна медицина в болницата. Това е медицински апарат от последно поколение. Има висока чувствителност, което пък позволява използване на по-малки дози радиофармацевтици, въвеждани чрез инжектиране. Намалява се и продължителността на изследването, като се постига максимално високо качество на образа.

Как се постига високото ниво на визуализация и диагностика

Невроендокринните тумори (НЕТ) представляват разнородна група от неопластични образувания. Те се зараждат от ендокринни клетки в различни жлези като хипофизата, надбъбречната медула, паращитовидната жлеза, както и от ендокринни острови в панкреаса, щитовидната жлеза, стомашно-чревния тракт и дихателната система. Върху туморните клетки на всеки един стадий на болестта се развиват рецептори. Използваните радиофармацевтици са така подбрани, че се свързват с въпросните рецептори. Това прави възможна ясната визуализация на туморите и точното им диагностициране.

Кои пациенти са подходящи за изследване с PET/CT с 68Ga DOTA

Това са болните, попадащи в една от посочените групи:

  • с новооткрити невроендокринни тумори – за уточняване на необходимото лечение – медикаментозно или оперативно;
  • с вече проведена системно-противотуморна или оперативна терапия, при прогресиране или рецидивиране на болестта, при подозрение за метастази, прогресия или рецидив на заболяването;
  • с необходимост от оценка на резултатността на проведената терапия;
  • с очаквания за отдалечени разсейки, които другите образни изследвания не са потвърдили;
  • група за подбор на пациентите, подходящи за терапия с радионуклеиди (с 177Lu или 90Y-DOTA-пептиди).
Как да кандидатствате за изследването

Ако попадате в някоя от посочените групи пациенти, отговарящи на изискванията, и сте изпратени от компетентен специалист, подайте своите документи за изследване с ПЕТ скенер с 68 Галий в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“ на ул. „Здраве“ №2 от 8.00 до 15.00 ч.

За допълнителна информация и записване, обадете се на: 02/9230 561, 0877571779 (технически сътрудник Лидия Никовска).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *