Модерни методи подобряват резултатите от чернодробната хирургия в „Александровска“

 

Високотехнологични методи за опериране на чернодробни тумори и изследване на черен дроб използват в Александровска болница. Става дума за флуоресцентно- и ехографски-навигирана чернодробна хирургия, прилагане на предоперативна 3D компютър-томографска симулация, също модерни подходи за количествено изследване на функционалния капацитет на черния дроб.

Според д-р Елена Арабаджиева, специалист в Отделението по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия на болницата, модерните методи дават възможност да:

  • се оптимизира диагностично-лечебният подход при пациенти с чернодробни тумори;
  • намалеят следоперативните усложнения и смъртността;
  • се разширят възможностите за чернодробни операции като цяло.
Изследвания с помощта на контрастно флуоресциращо вещество

Точната оценка на чернодробната функция е условие за избягване на едно от опасните усложнения, възникващи при резекция на черния дроб – следоперативната чернодробна недостатъчност. Тя е обусловена от недостатъчния обем и функционален капацитет на остатъчния черен дроб.

Изследването на така наречените статични чернодробни показатели (AST, ALT, билирубин, албумин, GGT) осигурява информация за евентуалната липса или наличност на чернодробно увреждане. Но на негова база не може да се направи количествена оценка за чернодробната функция.

За тази цел са разработени динамичните тестове. Те имат по-добра чувствителност и позволяват качествена и количествена оценка на функционалния капацитет на черния дроб. Използва се контрастно вещество, което флуоресцира и се вижда ясно в тъканите. Не се метаболизира и се отделя непроменено в почти пълен обем (97%) в жлъчния сок. Наблюдавани са алергични реакции и странични ефекти при 1 на 40 000 случая.

Изследвания чрез спектрофотометрия

Използват се за оценка на чернодробната функция и представляват определяне на концентрацията на контрастното вещество в кръвта чрез спектрофотометрия 15 минути след прилагането му. Изследванията се извършват съвместно в Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия и Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Александровска“. Те се назначават при различни случаи. Чрез тях:

  • се оценява функционалният чернодробен резерв при пациента, планиран за чернодробна резекция. Това е особено важно при болни с цироза и стеатоза;
  • прогнозират се възможните следоперативни усложнения при чернодробни интервенции;
  • оценява се чернодробната функция на донора (кадаверичния черен дроб) при планиране на чернодробна трансплантация;
  • извършва се неинвазивна оценка на порталната хипертония и вариците на хранопровода;
  • става възможна ранна функционална оценка на графта (присаждането) след чернодробна трансплантация.
Прилагане на волуметрия за намаляване на следоперативните усложнения

Волуметрията представлява компютърно-томографско или магнитно-резонансно изследване, което позволява измерването на обема на бъдещия чернодробен остатък при пациенти, подготвяни за чернодробна резекция.

Приложението ѝ, заедно с предоперативната 3D компютър-томографска симулация, подобрява визуализацията на евентуалните тумори и намалява тежките следоперативни усложнения при чернодробните резекции. Те могат да се дължат на нараняване на съдови структури по време на операцията, особено при вариации на кръвоснабдяването на черния дроб, при туморни лезии в опасна близост до големи кръвоносни съдове и т. н.

Флуоресцентно-навигирана чернодробна хирургия

Методът е най-новият, прилаган в Клиниката по обща хирургия на УМБАЛ „Александровска“. При него специализирана камера вътреоперативно следи флуоресциращото вещество и го показва на обикновен монитор. Така става възможно точното идентифициране на анатомичните структури, които са оцветени от багрилото – жлъчни пътища, съдове, лимфни възли, тумори.

Специфичното е, че злокачествените чернодробни тумори задържат флуоресциращото вещество и така стават ясно видими и разграничими от околните тъкани, а това много улеснява резекцията им в негативни граници.

Флуоресцентно-навигираната чернодробна хирургия позволява откриването на допълнителни лезии по време на самата операция, които не са установени при предоперативните образни изследвания, и това е много съществено предимство пред досегашните методи.

Друго нейно предимство е, че при интраоперативното прилагане на контраста през клон на порталната вена се получава ясен образ на границите на порталните сегменти и се идентифицират зоните с нарушен венозен отток. Улесняват се анатомичните чернодробни резекции и значително се подобрява резултатността им. Избягват се максимално възможностите за венозна оклузия (запушване) в остатъчния черен дроб. Всичко това е недостъпно при конвенционалните методи.

Високо се оценява и възможността на флуоресцентно-навигираната чернодробна хирургия да подобрява визуализацията на жлъчната система и разграничаването ѝ от съседните тъкани. Това може да е животоспасяващо при трудни холецистектомии (отстраняване на жлъчката), независимо дали са лапароскопски или отворени, както и при чернодробни резекции.

Ехографски-навигираната чернодробна хирургия

Тя се прилага заедно с вече описаните методи в ежедневието на Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия, УМБАЛ „Александровска“. При нея се подобрява идентифицирането на чернодробните кръвоносни съдове и по-надеждно се премахват туморните маси, разположени близо до тях, дори и тези, локализирани в дълбочина. Така се запазва повече здрав чернодробен паренхим при едноетапните операции, особено когато се откриват множество лезии, при които извършването на анатомична резекция е невъзможно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *