Контрол върху рецептите в реално време

 

От 16.12.21 влязоха в сила новите правила за отпускане на лекарства. Те са утвърдени от БФС (Български фармацевтичен съюз) и НЗОК (Националната здравноосигурителна каса). Според главния секретар на браншовата организация, Димитър Маринов, подписаният документ е сравним с Националния рамков договор и урежда взаимоотношенията между НЗОК и фармацевтите, определя реда и условията за работа. Подписва се всяка година.

Особености на ситуацията около подписването на новия договор

Той е ориентиран напълно към работа с електронната рецепта, електронната рецептурна книжка и електронния протокол, въпреки забавянето на последния. Понеже въвеждането на електронните документи се забави и не беше напълно изяснено как ще се работи според електронните предписания, подписването му закъсня. Наложи се старият договор да бъде удължаван чрез анекси.

Сложността идваше от неясноти в практиката. Хартиени рецепти не се изписват от началото на юни. Работата с хартия като цяло беше спряна практически още в края на юли месец. Въпреки това според регламента на НЗОК имаше вече издадени тримесечни рецепти и те трябваше да продължат да се изпълняват. Затова срокът на договора беше удължен до края на октомври.

Начинът на контрол според новия договор

При работата с хартиени рецепти лекарят изписваше на болния нужните лекарства. В аптеката фармацевтите изпълняваха рецептата и подаваха отчета си към Националната здравноосигурителна каса. Контрол върху предписаните и отпуснатите лекарства беше възможен едва след като се засекат отчетите на лекаря и аптеката. Налагаше се аптекарят да контролира изписаните от лекаря рецепти за случайни грешки, които обаче ставаха причина за неизплащане на сумите от НЗОК. Това отнемаше от времето, в което фармацевтът би трябвало да говори с пациента, да изясни приема ли други лекарства и да му даде необходимите допълнителни разяснения.

Разбира се, че Българският фармацевтичен съюз не беше съгласен с този начин на контрол. Браншът искаше, след като целият процес вече се случва в реално време, контролът също да е в реално време и да се изключи неплащането на отчетените рецепти поради чисто административни грешки.

В новото споразумение всички тези контроли, касаещи НЗОК, наистина ще текат в реално време – още от момента на писане на рецептата от лекаря. Новият ред ще е в сила от 1 април 2022. Когато човекът влезе в аптеката, електронно предписаната му рецепта вече ще е проверена в здравната каса, а аптекарят ще има гаранция, че може да я изпълни такава, каквато е, и че тя ще бъде платена. Браншовата организация води сериозна борба, докато постигне това, но споразумението вече е факт. То освобождава аптеките от излишна работа с документация, а спестеното време ще позволи по-доброто обслужване и консултиране на пациентите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *