Какво знаете за остаряването

 

Остаряването плаши с неизбежността си, с влошаването на здравето, със загубата на активност и самостоятелност. То се свързва с влошено физическо и психическо състояние, отслабване на жизнените функции, инвалидизиращи болести, като тези на сърдечно-съдовата система и кръвообращението, диабет, бъбречни и ендокринни заболявания, деменции и т. н. В същото време остаряването е неделима част от живота на всеки и е интересно какво и защо се случва с нас с напредването на възрастта.

Геронтологията – науката за остаряването

Науката, която изучава разностранните аспекти на остаряването и възникващите с него проблеми, се нарича геронтология. Тук се включват характерните промени от биологичен и психологичен характер поради изчерпване на потенциала за възстановяване на организма, както и специфичното им социално значение. С чисто медицинските проявления и болестите, характерни за възрастните, се занимава клон от геронтологията, наречен гериатрия.

Сред най-важните задачи на тази наука е откриването и изучаването на причините за остаряването.

На какво се дължи остаряването

Опитите за отговор на този въпрос са много и различни. Някои от тях са простички и разбираеми – организмът ни естествено се износва и старее, като всичко друго в света. Други звучат фантастично и обясняват проблемите с намесата на извънземните.

Влошаването на възможностите за регенерация и обновяване се дължат най-вече на действието на свободните радикали – молекули или атоми, които са загубили поне един електрон, и това ги прави свръхактивни. Такива са хидроксилният радикал, алкилният радикал, пероксилният радикал, хипероксиден анион и други. Те взаимодействат мигновено с други молекули в клетките и предизвикват каскадна реакция. Примерно – ако бъде увредена митохондриалната ДНК, се оказва невъзможно производство на енергия и клетката спира да функционира. С течение на времето се натрупват грешки при възпроизводството на различните тъкани и се стига до болести, увреждания и мутации (сърдечни заболявания, рак и др.).

Генетично програмирано стареене и смърт

Една от теориите на геронтологията разглежда остаряването и загиването на организма като генетично програмирано.

За „стартер“ на програмирания процес се сочат теломерите. Това са частиците, които пазят хромозомите от двата им края от увреждане. При всяко делене на клетката теломерите се скъсяват, докато накрая стават негодни да изпълняват функциите си. От този момент нататък клетката спира да се дели. Включва се механизмът за ускорено остаряване на организма.

Клетката спира да се дели като предпазно средство от неконтролираното й размножаване, което наричаме рак. Теломерите са последната защита пред рака, който би убил организма. За това откритие е дадена Нобеловата награда за медицина и физиология през 2009 г.

Вече са правени опити, при които в клетките се вкарва ензимът теломераза, който е активен при вътреутробното развитие, и се деактивира още преди раждането. Под въздействието му теломерите се възстановяват. Клетките с новите теломери претърпяват двойно повече обновявания спрямо останалите – т. е. – подмладяват се. Но в по-голямата си част опитните животни умират твърде млади – от рак.

За сега безсмъртието се отлага и всеки от нас ще остарее. Продължителността на живота се увеличава все повече и най-вероятно болшинството от сега живеещите ще надхвърлят 80те години. Колко здрави – зависи и от тях самите – от начина, по който са живели на младини.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *