Инвалидните пенсии са с удължен срок

 

Срокът на експертните решени на НЕЛК и ТЕЛК за трайно намалена работоспособност спира да тече за времето на извънредното положение. Това ще рече, че ако вашият краен срок на инвалидност се пада в периода от 13 март до 13 май, действието му автоматично се продължава до два месеца след края на ограничителните мерки.

Ще продължите да получавате инвалидната си пенсия

Тя се продължава служебно съответно на посочения срок – до два месеца след отмяна на извънредното положение.

Ако обаче определеният краен срок на инвалидност е настъпил преди началото на извънредното положение на 13 март, то – според експертите на НОИ – преценката за правото на пенсия след изтичането на този срок предстои да бъде уточнено едва след като бъде издадено ново експертно решение на ТЕЛК на базата на ново преосвидетелстване.

НОИ призовава да се възползвате от предоставяните ви дистанционни услуги

Във връзка с наложеното извънредно положение поради пандемията от коронавирус, НОИ апелира към клиентите си да посещават офисите на осигурителния институт само в случаи на спешна нужда и да се възползват от дистанционно достъпните услуги. Осигурени са повече от 70 електронни услуги и възможност за контактуване чрез е-мейли на адрес noi@nssi.bg. На разположение е и Контактен център на телефонен номер 0 700 14 802.

Различни документи, всякакви жалби и заявления, свързани с пенсии, парични обезщетения, гарантирани вземания, помощи и издаване на документи и справки от Осигурителния архив на НОИ можете да входирате онлайн, според реда, утвърден от Закона за електронното управление. Достатъчен ви е ПИК (персонален идентификационен код) или квалифициран електронен подпис. Можете да се възползвате и от услугите на лицензиран пощенски оператор.

Ако все пак по уважителни причини не успеете да подадете документите си, ще имате 14 дни след края на извънредното положение, за да го направите. В този период ще се счита, че те са подадени в законния срок – първият ден от срока на извънредното положение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *