Излезе в „Държавен вестник“ Наредбата за финансовите стандарти на МЗ

 

В „Държавен вестник“, брой 51 от 28.06.19 г. е публикувана Наредба №5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. Очаква се с нейна помощ в болниците да се установи по-ефективен финансов контрол, да се управляват съществуващите задължения и разплащането с кредиторите.

Плановост и отчетност

Според Наредба №5 болничните заведения ще разработват тригодишни бизнес планове. Текущият финансов контрол трябва да следи за коректното изплащане на трудовите възнаграждения на служителите и да не допуска нарастване на дълговете; да сравнява финансовите резултати с тези от последния отчетен период. На всеки три месеца ръководствата трябва да правят анализ на задлъжнялостта и да планират конкретни мерки за приоритетното ѝ намаляване.

Предстои разработването на онлайн базирана информационна система, осигуряваща електронни формуляри за изготвяне на отчетите. Предвидено е и финансирането ѝ от бюджета на министерството в размер на 30 000 лв.

Какви са очакваните резултати от приемането на стандартите за финансова дейност

На първо място – очаква се чувствително подобряване на финансовата дисциплина. За сравнение – благодарение на единния финансов стандарт, приет миналата година в управлението на държавните болнични структури, просрочените задължения са спаднали с повече от тридесет милиона – от 158 милиона към 31.03.18 до 128 милиона към същия период на 2019. През тази година при болниците със 100% държавен капитал дълговете са намалели с 29%, а общо за всички здравни заведения с общинско и държавно участие – с 19%. Прогнозите са след приемането на Наредбата обемът на задълженията да продължи да се свива.

Какво се случва при влошаване на показателите

Когато на годишна база комплексен онкологичен център или държавна болница влоши резултатите си от предишната година по поне 4 от показателите, а именно:

  • използваемост на болничните легла;
  • коефициент на ефективност на приходите от оперативната дейност;
  • коефициент на финансова автономност;
  • приходи от медицинска дейност;
  • финансов резултат от оперативната дейност,

или пък позволи нарастването на просрочените дългове, получава съответното уведомление от Министерство на здравеопазването. До три месеца след него са задължени да разработят план за преструктуриране и стабилизация на болницата.

Какво още предвиждат стандартите

Според новата Наредба болничните заведения нямат право да подписват договори, които противоречат на предвиденото в стандартите. Въвеждат се принципите на икономичност и на прозрачност. Съгласно първия ръководствата са длъжни да осигуряват необходимите средства и материали за извършване на дейността с възможно най-малките разходи при изпълнени изисквания за качеството им. Съгласно втория – налага се да гарантират публичност на информацията за работата си.

Оттук нататък Комплексни онкологични центрове и болничните заведения с държавно участие ще съгласуват обществените поръчки за необходимата им апаратура и строителство с предвиждана стойност над 70 000 лв. без ДДС с министерството.

И тази Наредба оставя непроменен реда за осигуряване на неразрешени за употреба у нас формули. За тях ще продължат да се грижат ръководствата на болниците.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *