Глобални цели за справяне с антимикробната резистентност

 

Проведе се третата глобална правителствена конференция на ниво министри на тема антимикробна резистентност в Маскат, Оман. Тя приключи на 25-ти ноември, след като набеляза три глобални цели за разрешаване на проблема. Очаква се те да открият път за отговорни политически решения на планираната за 2024 година среща на високо ниво на Общото събрание на ООН срещу антимикробната резистентност.

Първата глобална цел

Тя е насочена към редуциране с между 30 и 50% до 2030 година на количествата антимикробни препарати, използвани в хранително-вкусовата промишленост.

Втората глобална цел

Втората глобална цел предвижда съхраняване на критично важните за хуманната медицина антимикробни формули и преустановяване на приложението на важни медицински антибиотици в отглеждането на селскостопанските животни.

Третата глобална цел

Постигането ѝ трябва да осигури гаранции антибиотиците от групата „Достъп“ да са поне 60% от общото потребление на антимикробни продукти в хуманната медицина до 2030 година. Става дума за лекарствата, които се определят като безопасни, достъпни и с нисък риск за причиняване на антимикробна резистентност.

В манифеста, приет от конференцията, участниците в нея заявяват, че на трите глобални цели е нужно да се отдели особено внимание. Те са от първостепенно значение за опазването на резултатността на съществуващите антибиотици и съответно за възпрепятстване на по-нататъшното развитие на АМР (антимикробна резистентост) в света. Изпълнението на тази задача ще доведе като бонус до редуциране на замърсяването и до по-чиста природа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *