Безплатно следване срещу договор за работа за 5 години

 

Учите безплатно за медицински сестри и лекари при подписан договор за работа за срок от минимум 5 години в избрана болница. За тази година са осигурени близо 800 места за медицински сестри, 131 – за акушерки и близо 190 – за лекари. Бройките се определят от исканията на отделните здравни заведения към Министерството на образованието. За тази година те са 77, а 74 са болниците.

Възможността е осигурена по линия на държавната политика за подготовка на кадри в сферите, които изпитват остър недостиг на работна ръка.

В какви специалности можете да учите безплатно

Програмата е в сила от три години. Според нея разходите по образованието на сключилите договор с работодател от определените области се поемат от държавата. Стажовете на студентите се провеждат в съответната организация, в която те – след дипломирането си – трябва да работят поне 5 години.

В списъка тази година са записани 221 работодатели. От тях 74 са болници и комплексни онкологични центрове. Вписани са също 1 практика за първична помощ, 1 център за спешна медицинска помощ и 1 център за психично здраве.

Става дума за общински, университетски и части болници, също и центрове за спешна медицинска помощ. Най-много са местата за най-дефицитните кадри в здравеопазването:

  • за медицински сестри – около 800;
  • за лекари – около 190;
  • за акушерки – 131;
  • за медицински лаборанти – 116;
  • рентгенови лаборанти – 48;
  • рехабилитатори – 12;
  • лекарски асистенти – 11 и т. н.

Към началото на 2022 година желаещите да се обучават безплатно срещу 5 годишен договор за работа в определена болница бяха 8. Предстои да видим колко ще са тази година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *