Фармацевтичният пазар расте устойчиво

 

Международната агенция за пазарни проучвания във фармацевтичния сектор и клиничните изпитвания IQVIA изнесе резултатите от анализа си за българския пазар на медикаменти. От тях се вижда, че пета година той продължава да нараства с устойчиви темпове – между 7% и 10%, като най-висок е през 2017 година. Очакванията са през настоящата 2018 възходящата тенденция да се запази и ръстът да е от 11%.

Как се разпределя нарастването през 2017 година

Общият обем за годината е достигнал 3.372 милиарда лева, като е нараснал спрямо 2016 г. с 313.6 милиона (с калкулацията на 130те милиона отстъпки за НЗОК).

  • Аптеките имат обем от 2.011 млрд. лв. с ръст от 166.7 милиона лева.
  • Болниците са достигнали 595.9 милиона – с 98.3 милиона повече от предната година. Най-голяма част от тях се падат на онкомедикаментите – над 327 млн. лв. според НЗОК.
  • Лекарствата без рецепта и хранителните добавки (ОТС) са с общ обем от 764.1 млн. лева. Това означава с 48.6 млн. лв. повече, като продажбите при хранителните добавки са нараснали със 7.7% при крайния потребител, а медикаментите без рецепта са намалели с 1.3%. Обяснението за това се търси в сезонния характер на значителен дял от тях.
В кои области са реализирани най-големите обеми

Около 70% от пазара на лекарства, отпускани с рецепта, се падат на респираторните заболявания, неврологията, метаболитните болести, кардиологията и онкологията. Това е с 3% повече спрямо страните от ЦИЕ (Централна и Източна Европа) – Полша, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия, Сърбия, Румъния, Унгария. У нас се харчи повече за онкология и кардиология, а при тях – за неврология.

Най-продаваните ОТС продукти са лекарства срещу хрема и грип, срещу болки при възрастните, пробиотици, за възпалено гърло, за отпушване на носа. Докато пробиотиците бележат сериозен ръст на продажбите, то медикаментите, прилагани при настинки, нямат ръст – както се каза, обяснението е сезонността им.

За преодоляване на нежеланите ефекти на сезонното търсене, експертите съветват аптеките да акцентират повече на пробиотиците, както и на болкоуспокояващите, на продуктите за профилактика на отделителната система, на сърдечните атаки и т. н.

Как се разпределя ръстът при аптеките

Определящите фактори тук са географското местоположение, предлаганите артикули, принадлежността към по-голямо обединение.

  • Големите вериги с над 50 аптеки (624 обекта) са реализирали 41% от продажбите на ОТС продуктите и 45% от лекарствата с рецепта.
  • Средните и къси вериги (около 1000 аптеки) имат 38% от продажбите на ОТС и 35% от тези с рецепта.
  • Единичните аптеки (1482 обекта) са продали 21% от обема на продуктите без рецепта и 20% от прескрипторните.
Кои са водещите сред производителите

Тук първите десет правят повече от една трета от общия обем – 1.257 милиарда лева. Водещи са компаниите – най-големи доставчици на иновативни онкологични продукти – Novartis, Roche и Actavis. С около 50% са увеличили приходите си Abbvie и MSD не само у нас, но и в света. Това се случва благодарение на представените от тях революционни терапии против хепатит.

Какви са предвижданията за тази година

Очакваното нарастване на пазара с 11% ще дойде от все още непокритите потребности на пациентите – най-вече при онкологията и HCV, от включването на нови формули в утвърдения за реимбурсиране списък и от значителния ресурс на НЗОК за лекарства. Влияние ще окажат и големите покупки на определени чужди клиенти. В същото време се очаква повишаване на покупателната способност на потребителите поради намаляване на безработицата.

Не без значение са действащият механизъм за определяне на отстъпките, мудният и неясен начин за оценяване на новите продукти, рестриктивната регулация на цените, очакваният електронен търг и вече съществуващото наблюдение за ефективността на новите формули.

При ОТС лекарствата като определящи фактори се сочат ниските изходни нива на потребление на хранителни добавки на човек от населението, новите продукти, повишените маркетингови умения на аптеките и ценовата оптимизация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *