С до 7% повече пари за здраве – 2

 

В първа част на публикацията „С до 7% повече пари за здраве“ ви разказахме за проблемите, които стоят пред световното здравеопазване и причините за тях. Сега четете за възможните решения.

Решение на проблема с недостига на квалифицирани лекари

То се търси в предоставянето на медицински услуги от нетипични субекти. Такава е ролята на парамедиците, които участват в транспортирането на пострадали болни, оказват първа помощ и асистират в спешните отделения. Все повече стават и медицинските центрове извън здравните заведения. В тях под лекарско наблюдение работят специалисти по здравни грижи, което е значително по-евтино.

Ролята на профилактиката

Превенцията е много по-евтина от лечението на което и да е заболяване. В Япония, Канада и Мексико работят по програми за промотиране на здравето, водят се кампании за отказ от тютюнопушене и медицинско ограмотяване на населението. Наблягат на ваксинациите, скрининговите изследвания и наблюдението след приключване на проведено лечение. Това определено икономисва доста средства на публичните здравни бюджети.

Пари за резултати

Смята се, че заедно с превенцията, това е другият механизъм, който може да доведе до намаляване на публичните разходи при подобрено здравеопазване. Към момента в повечето страни системите са построени на принципа плащане за услуга (обем извършени дейности), както е и у нас. Този подход на разпределяне на средствата показва много дефекти и пилее пари с най-общо казано неудовлетворителен резултат.

Добър пример за метода „пари за резултати“ е „Обамакеър“. Промените в здравната реформа на САЩ целят харченето на публичните средства да се обвърже в максимална степен с крайния ефект от лечението.

Подобни стъпки се предприемат и в Дания. Вместо парите да отиват за плащане на диагностично свързани групи, които наистина дават по-големи възможности за комплексно лечение, но с по-трудно установим резултат, стремежът е да се плаща за качество на лечението.

Технологиите повишават качеството на лечение и намаляват стойността му

Обратно на масовото мнение, че използването на модерни технологии оскъпява медицинските грижи, се оказва, че те по-скоро пестят пари и време.

Медицинските приложения за мобилни телефони отчитат жизнените показатели в реално време и ги изпращат за обобщение на лекаря. Телемедицината също оптимизира използването на квалифицираните специалисти. Устройствата за имплантиране и 3D принтирането, имунотерапията и роботизираната хирургия, огромните бази данни правят лечебния процес по-кратък и по-ефективен, което означава и по-евтин.

Отговорността на пациента за собственото му лечение

Тя допринася чувствително за по-добрите резултати при всяко лечение. Информираността на болния, способността му да взема правилни решения, да следва лекарските предписания и да се грижи за себе си, волята му за живот и удовлетвореността му от медицинските грижи допринасят в много голяма степен за по-бързото и по-качественото оздравяване и възстановяване.

Интеграцията като възможно решение

На огромния натиск, оказван от изискванията на пациентите, стремежът за намаляване на публичните разходи за здраве, поскъпването на оборудването и медикаментите, здравният сектор отговаря с интегриране по вертикала и хоризонтала. Все по-малко остават малките болници и лекарите, които са склонни да работят сами. За четирите години от 2010 до 2014 са реализирани в световен мащаб по около 80 сделки средно годишно за обединяване и окрупняване на болнични заведения. При клиниките засегнатите са около три пъти повече – около 200 годишно са се сляли, обединили, окрупнили. Особено интензивни са тези процеси в Дания и САЩ. В Англия пък е явен процесът на вертикална интеграция. Обединяват се доставчици на болнични, извънболнични и социални услуги.

Светът търси улесняване на достъпа до здравни грижи и от това, дали ще успее, зависи здравето на всички ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *