С до 7% повече пари за здраве

 

Анализът на консултантска компания Deloitte от 2017 г. за състоянието на здравеопазването в световен мащаб отбелязва като основен проблем ограниченото финансиране при все по-нарастващите изисквания на доставчиците на услуги и пациентите. Оказва се, че това не е само наш, домашен въпрос, а задача, която има да решава съвременният свят като цяло.

Глобално нарастване на средствата за здравеопазване

Анализът обхваща периода до 2020 година и уточнява, че глобалното здравеопазване през 2020 година ще погълне около 8,7 трилиона долара. Дотогава разходите ще растат с от 2,4 до 7,5% за различните държави, като най-нисък ще е темпът на нарастване в Латинска Америка, а най-висок – при преходните икономики – като българската. Това съответно ще се изразява и в по-висок заделен дял от брутния вътрешен продукт на всяка страна, който ще достига до 10,5%. Разбира се, този показател ще расте по-бързо в страните с по-нисък БВП.

Защо въпреки това парите няма да стигат

Основните причини за това са две:

  • Увеличаване средната продължителност на живота. Тя ще нарасне до 2020  с една година. Това ще увеличи броя на хората над 65 години, които имат повишена нужда от здравни услуги.
  • Нарастване на хроничните заболявания. Комбинацията от живот без движение и нерационално хранене превръща затлъстяването в епидемия, а с него все по-масови стават и множество хронични заболявания. Половината от парите за здраве през 2020 г. ще отиват за болести на сърдечносъдовата, на дихателната система и за онкологични заболявания. Пациентите с деменция се удвояват на всеки две десетилетия и това също поставят здравните бюджети под натиск.

Разбира се, освен тези две причини има много други – някои от тях общи, други – специфични за различните региони.

Достъпът до здравни грижи остава труден

Дори в САЩ, където здравният бюджет е най-голям, почти една трета от гражданите не посещават лекар или не си осигуряват лекарства поради липса на пари.

Затова отделните страни се опитват да обхванат максимална част от населението си, като използват разнообразни финансови модели за реално улесняване на достъпа до здравни грижи. Сред тях са подобряване на качеството на лечението, прилагане на по-нискобюджетни методи и стимулиране на употребата на генерични продукти.

Насърчават се частните здравни застрахователни фондове. Провеждат се регионални търгове за медикаменти и оборудване. Тече не само хоризонтална, но и вертикална интеграция в бранша. Разрешава се предлагането на по-евтини медицински услуги от субекти с нетипичен предмет на дейност. Набляга се на превенцията на заболяванията. Все по-широко навлиза електронното здравеопазване.

В Англия до 2021 година трябва да приключи въвеждането на пакет от мерки, според които най-големите доставчици трябва да поемат и финансовите рискове в здравната система. Китай се стреми публичният фонд за здраве да бъде сериозно подпомаган от частни фондове. По същия начин работят в Япония.

Сериозен проблем пред публичните фондове остават корупцията и злоупотребите, които водят до източването им и намаляване на ефективността им – проблеми, така характерни и за нашата здравна система.

Недостиг на медицински кадри и болници

Това е друга определяща причина за затруднения достъп до медицински грижи. В Австралия и Мексико се опитват да решат недостига на болнични заведения чрез публично-частно партньорство. Все по-популярно става изграждането на болници от неправителствени организации.

В Япония средно две лица с медицинско образование се грижат за 1000 човека. Правителството смята да реши проблема, като до края на разглеждания период (2020 година) подготви още около четвърт милион специалисти. В Англия над 50 000 от медиците са чужденци и още не е ясно какво ще се случи след Брекзит. Не е ясно също дали след това ще е възможно наемането на способни лекари и медицински сестри от чужбина.

У нас осигуреността с лекари и медицински сестри също е критична. А много голяма част от работещите са в пенсионна възраст.

Във втора част на публикацията „С до 7% повече пари за здраве“ става дума за пътищата, по които отделните страни търсят своя начин да преодолеят ограничеността на финансовия ресурс и подобряване на достъпа до здравни услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *