Профилактиката като начин за намаляване на лекарските пропуски

 

В края на април в Несебър се проведе Четвъртата научно-практическа конференция на БЛС. Водеща тема на нея беше профилактиката като начин за борба с хроничните незаразни болести и като начин за подобряване на диагностично-лечебния процес и работата на лекарите. Беше отбелязан фактът, че в резултат на ефективната профилактика силно намаляват лекарските пропуски.

Нормативни промени и увеличено финансиране за профилактичната дейност

Според статистиката, смъртността при хроничните незаразни болести достига до 80%. Това е достатъчно тежък показател, който поставя въпроса за ранната диагностика и подобряване на профилактичните грижи за избягване на заболяванията. За да постигне политиката за профилактика на хроничните болести реални резултати, са наложителни някои промени в нормативната база и чувствително увеличаване на средствата за превантивна и диспансерна дейност. Според заместник-председателя на БЛС, д-р Галинка Павлова: „Своевременната достъпност, широкият обхват на пациентите и ефективността на контрола ще ограничат и превантират заболяванията“.

Управлението на риска в медицинската сфера

Това е другият важен акцент на форума и той беше разгледан в тясна връзка с различните подходи към диагностицирането. Бяха разисквани теми като качеството и контрола на медицинските услуги, безопасността и сигурността на пациентите, професионалните отговорности на докторите у нас и в Европа, правата на едните и на другите.

Точно този аспект на разискванията беше причината на Четвъртата научно-практическа конференция на БЛС да присъстват председателите на Асоциацията на прокурорите в България и на Българска Съдийска Асоциация, както и хора от Камарата на следователите. Те взеха участие в разискванията и застъпиха позицията за необходимото единство между съществуващите стандарти и лечението на болните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *