Промени при формирането на цените на лекарствата за реимбурсиране

 

В края на миналия месец бяха направени някои изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти в няколко основни насоки.

Цените на лекарствата за реимбурсиране

Досега база за определяне на цените на лекарствата от списъка за реимбурсиране бяха цените им в 17 държави от Европейския съюз. Групата беше разделена на две части. Ако се окажеше, че търсеното лекарство не се продава в първата група от десет държави, тогава се търсеше във вторите седем. Промените оставиха една група от десет държави: Франция, Гърция, Латвия, Испания, Словакия, Италия, Румъния, Полша, Белгия и Унгария. При това Полша, Белгия и Унгария, които бяха на втора линия, изместиха от десетката Португалия, Литва и Словения с мотива, че цените на лекарствата в тях са сред най ниските в общността, а досега не са имали реално влияние върху тези у нас.

При включване на един продукт в списъка за реимбурсиране ще трябва той вече да е включен в подобните списъци в поне пет от избраните десет страни.

Други промени относно лекарствата

Те касаят реимбурсирането на биоподобните и генерични медикаменти. Не се допуска тяхната цена да е над 70 – 80% от цените на съответните идентични (референтни) продукти по каса.

Все с оглед намаляване на цените и съответно свиване на харчовете на НЗОК се забранява продажбата у нас на лекарствени средства в опаковки, различни от тези в останалите страни от Европейския Съюз, защото това не позволява те да се включат в процеса на външно рефериране.

Акцентира се върху проследяването на ефекта от лекарствата

Изработен е регламент за проследяването на ефекта от терапиите. То ще се извършва в болничните заведения, психиатриите, спешните центрове и др. Ще е с продължителност до 3 години. Срокът ще зависи от прилаганата схема на лечение.

Проследяване ще се налага, когато възникнат съмнения, че продуктът не е достатъчно ефективен за разходите, правени за него. Ще се изисква и при вече познати лекарства, които обаче се прилагат при нови заболявания. На половин година ще се прави отчет за ефективността на съответната терапия пред Касата или Министерство на здравеопазването.

Включването на лекарството в списъка за заплащане от Касата ще се случва и когато положителният ефект от него е установен не само у нас, но и в Германия, Англия и Франция.

До един месец след влизане в сила на актуализираната Наредба болничните заведения ще трябва да приведат информационните си системи в синхрон със системата на Националният съвет по цени и реимбурсиране, който вече ще отговаря и за проследяване на ефективността на здравните технологии. Във връзка с новите ангажименти на институцията в нея ще бъдат назначени още 5 човека и екипът ѝ ще достигне 44.

Относно паралелния износ

Отпада задължението търговците да отчитат в Изпълнителната агенция по лекарствата какви и колко медикамента са доставили. Това се обяснява с предстоящото пускане на електронната система за следене на паралелния износ. Друг въпрос е, че създаването на тази система все още предстои.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *