Програма срещу злоупотребата с антибиотици и антибиотичната резистентност

 

Болниците да ревизират своята политика за разумна употреба на антибиотиците на всяко тримесечие, предвижда проектомярка, която предстои да бъде включена в Националната програма за борба с антибиотичната резистентност и рационална употреба на антибиотиците. Самата програма трябва да бъде внесена в Министерския съвет през юли.

Всъщност – изискването не е нещо ново. То и сега е записано в националния стандарт по микробиология и вътреболнични инфекции, но болничните заведения не се чувстват длъжни да го спазват. Затова стремежът е то да придобие законова форма.

Повишаване на вниманието върху болните с рискови инфекции

Имат се предвид болните, заразени с така наречените мултирезистентни бактерии като ентеробактериите, продуциращи карбапенемaза, клостридиум дифициле и т. н. Ако подобни пациенти се настаняват в изолирани стаи и за тях се полагат специализирани грижи, вътреболничните инфекции с тези микроорганизми ще бъдат силно ограничени. Необходимо е пациентите да нямат досег с други болни, обгрижващите ги медицински сестри да бъдат с ръкавици и специално облекло.

Екипи по контрол на инфекциите

Нужни са и работещи екипи за контролиране на инфекциите. Точно те ще следят за разумното приложение на антибиотичните препарати според циркулиращите бактериални щамове.

Това ще позволи гъвкаво променяща се политика, която ще даде възможност адекватният подбор на антибиотиците и оптимизирането на приема им да станат факт.

Националната програма за борба с антибиотичната резистентност и рационална употреба на антибиотиците

За създаването на програмата е формирана работна група от утвърдени експерти от Министерството на здравеопазването, Здравноосигурителната каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, министерствата на околната среда и водите, земеделието, образованието и др.

Специалистите от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) смятат, че за контрол върху прилагането на антибиотиците много успешно може да се използва механизмът за реимбурсиране. Според тях от утвърдения списък трябва да се изключат всички антибиотични средства, към които се формира резистентност, и да се включат такива, към които не се формира. Това автоматично ще пренасочи интереса към правилната група антибиотици и ще доведе до намаляване на вероятността за поява на нови резистентни щамове.

Друго предложение е проблематиката да се включи в училищните програми.

Ролята на лабораториите

Необходими са и промени в лабораторните практики. Налага се да се активира изследването на пътищата, по които се формира резистентността у микроорганизмите. Полезен ще бъде и обменът на данни от лабораториите на различно ниво, обединяване на усилията от държавен и международен мащаб. Успоредно с научните изследвания върху привикването на бактериите, е нужно да се създават и нови антибиотиците, към които то не се проявява.

Националната програма за борба с антибиотичната резистентност и рационална употреба на антибиотиците ще бъде началото на създаването на необходимите законови разпоредби в тази посока у нас и ще бъде синхронизирана с изискванията на СЗО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *