Предстои изменение и допълнение на закона за лекарствата – 2

 

В първата част на статията ви разказахме за предстоящите електронни търгове и оптимизацията при използване на лекарствата за онкоболните. В тази четете за прогенеричната политика и промените по отношение на лекарствата за редките болести, както и за мекрите за ограничаване на реекспорта.

 

Прогенеричната политика

Тя е свързана с разширяване на използването на генерични медикаменти. Смята се, че може да осигури сериозно намаляване на разходите за лекарства. Но е погрешно да се идентифицира единствено с генеричното заместване.

За да е безспорно ефективна и успешна, прогенеричната политика трябва да е подкрепена с изследване и уточняване лечебния ефект на генериците. Задължително е да се отчита, че има случаи и заболявания, когато назначеното лекарство не бива да се заменя с генеричен продукт (при трансплантации). Както и безусловно да се спазват изискванията на фармакотерапевтичните ръководства за лечение на онкоболни.

„Състрадателна употреба“ на лекарства

Акцентирането върху прогенеричната политика съвсем не значи, че ще спре въвеждането на иновативни лекарствени средства. Промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) предвиждат използването на така наречената „състрадателна употреба“ на лекарства.

Тя се отнася за лечението на редки болести, за които терапиите и лекарствата (лекарства „сираци“) са много скъпи, често липсват и са насочени към много малко на брой пациенти. „Състрадателната употреба“ ще се осигурява от съответните производители и ще е безплатна.

Редките болести

Вече се коментира отделянето на средствата за редки заболявания в отделен фонд. Става дума за малко пациенти със специални потребности и много скъпи лекарства. Към момента те се финансират от здравните вноски на солидарно осигурените и упражняват силен натиск върху бюджета на НЗОК. Особено тежко е положението в регионите, където има огнища на генетично обусловени редки болести. Още няма яснота, дали в издръжката на новия фонд ще се включи и държавата.

Реекспортът на лекарства

Той е със застрашителни размери. Често недостигът на животоспасяващи лекарства се дължи точно на реекспортирането им. Затова ограничаването му чрез закона цели не посягане на свободата на търговията, а защитаване правото на болните на живот.

Предстои обявяване на обществена поръчка за създаването на специализиран софтуер. Той ще обединява и анализира цялостната информация, постъпваща от пазара – от аптеки, производители и търговци. През него ще минават заявленията за реекспорт.

Продуктите, които ще са на отчет, ще са вероятно около 50. Ще се разрешава износ в границите на десетина процента, като в Европа, и ще се контролират опитите за нелегална търговия.

За сега не се предвиждат промени в ценообразуването на медикаментите и медицинските изделия, както и в реимбурсирането.

Цените на масово използваните лекарства

Подлежат на обсъждане цените на лекарствата, отпускани без рецепта, на които е наложен мораториум още през 2013 г. Очакванията са да не се допуска рязък скок, защото това са медикаменти, използвани предимно от възрастни и не особено платежоспособни хора.

Ще се проверят също резултатите от пълната реимбурсация на лекарствата за есенциална хипертония и ефекта от новата терапия за пълно излекуване на хепатита.

Предвиждат се административни облекчения за клиничните проучвания и други мерки за оптимизиране на лекарственото осигуряване на здравеопазването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *