Предстои изменение и допълнение на закона за лекарствата – 1

 

Тази есен парламентът ще направи промени и поправки в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Предстоят електронните търгове за лекарства и медицински изделия, предлага се ограничаване на паралелната търговия, поставяне на акцент върху прогенеричната политика и съчетаването ѝ с въвеждането на иновативни терапии и т. н.

Защо се налагат промените в ЗЛПХМ

Един от най-сериозните проблеми в здравеопазването е задлъжнялостта на болничните заведения и недостигът на лекарства. Оказва се, че между двата факта има тясна връзка – в голямата си част дълговете на болниците се формират точно при покупката на медикаменти и медицински изделия. При това тенденцията няма нищо общо с увеличаването на разходите за лекарства в Европа, където ръстът е обусловен от въвеждането на нови лекарствени средства и терапии.

Електронните търгове за лекарства

Очаква се търговията с лекарствата през специализираната електронна платформа естествено да регулира цените им. Купувачите – болничните заведения – ще трябва да се съобразяват с постигнатите веднъж нива и по-скоро да се стремят към намаляването им при следващите покупки.

Предвижда се електронните търгове да станат реалност в съвсем близко време. С въвеждането им се цели повишена прозрачност на процесите и оптимизиране на цените. Разчита се това да се случи поради чувствителното окрупняване на общите поръчки. Процедурата предвижда договори да получават първите двама доставчици, посочили най-добра цена. По-нататък всяка болница ще има право да избере с кой от двамата да работи.

Полуавтоматична система за разтваряне и дозировка

Ролята на болничните аптеки е силно неглижирана и това трябва да се промени, защото от една страна те носят отговорност за постъпилите и употребени лекарства в болницата. От друга – фармацевтите са специалистите, които трябва да следят как се разтварят лекарствата и спазват ли се правилата при изготвянето на дозите.

С цел по-доброто оползотворяване на медикаментите в заведенията с големи онкологични отделения ще се въведат полуавтоматизирани системи за разтварянето им. Така ще спре изхвърлянето на скъпи лекарства.

Освен че ще спести средства, това ще повиши осигуреността на пациентите с животоспасяващи медикаменти.

Във втората част на статията ще прочетете за необходимостта от прогенеричната политика, за промените по отношение на лекарствата за редките болести и за мерките за ограничаване на реекспорта.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *