Предложени са нови 14 медикамента за реимбурсация – 1

 

Лекарствата за реимбурсация от НЗОК се утвърждават от Националния съвет по цени и реимбурсиране. Но преди това те трябва да бъдат разгледани и одобрени от Комисията по оценка на здравните технологии. За първата половина на настоящата година одобрението на Комисията са получили 14 продукта. Ако те бъдат утвърдени и от Националния съвет, от 2018та година ще се подобри лечението на пациенти, страдащи както от изключително редки болести, така и от едни най-масовите.

Кои са медикаментите, одобрени от експертите на Комисията?

Лекарства сираци

Създават се за така наречените редки болести, засягащи изключително малко болни.

Blinatumomab
Това е лекарство срещу отрицателната за Филаделфийска хромозома рефрактерна остра лимфобластна левкемия. Прилага се на етап, при който според възможностите на сегашните терапии, прогнозата е преживяемост до максимум 3 години. Около 60% от болните са деца до пет години. У нас от Blinatumomab средно годишно биха се възползвали около 5 човека.

Tetmodis
Tetmodis е насочен срещу болестта на Хънтигтън и е първият продукт за нея, получил одобрение в САЩ и Европа. У нас, по данни на единствените две генетични лаборатории в страната, разполагащи с възможност за потвърждаване на Хънтингтън, към октомври 2016 г. болните са 73. Засяга възрастовата група между тридесет и петдесет години.

Медикаменти за сърдечносъдовата система

Средногодишно от сърдечно-съдови заболявания и инфаркти у нас умират около 5000 човека. Затова подобряването на възможностите за лечение е много важно.

Cholib (INN Fenofibrate/Simvastatin)
Предназначен е да повишава нивото на HDL-C и да намалява това на триглицеридите (TGS) при атеросклероза. Препоръчителен е за пациенти, които, въпреки контролирания LDL-C и терапията със симвастатин, продължават да са с повишен сърдечносъдов риск. Прилага се и като допълнително лечение при възрастни със смесена дислипидемия и висок риск от заболявания на сърдечносъдовата система.

Atozet
Формулата е приложима при болни с коронарно заболяване, които не реагират добре на лечение със статини. Атеросклерозата на коронарната артерия влошава състоянието на сърцето, предизвиква аритмии и сърдечна недостатъчност. Това води до исхемична болест и инфаркти на миокарда.

Лекарства против диабет

Диабетът засяга у нас средно 8-9 човека от сто. Заболяването води до множество усложнения и инвалидизиране. За относително нормален живот на болните е необходим отличен гликемичен контрол.

Trulicity
Trulicity е създаден да оптимизира гликемичния контрол като трайно намалява концентрацията на кръвната захар преди и след хранене. Предимство е приложението му веднъж седмично.

Xultophy
И този медикамент е предназначен да подобрява гликемичния контрол. Той съчетава за целта инсулин деглудек и лираглутид. Те имат допълващ се механизъм на действие.

Кои други лекарства Комисията по оценка на здравните технологии препоръчва да бъдат включени в списъка за реимбурсиране, четете в следващата публикация.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *