По-строг контрол върху радиационните лъчения

 

Променя се Наредбата за радиационна защита на Министерския съвет по посока затягане контрола върху източниците на радиоактивни лъчения.

Влизат в сила изискванията на европейските нормативи

Те засягат износа и вноса, изработването, преработката, употребата, съхраняването, както и транспортирането на радиоактивни съоръжения и материали. Отнасят се също до производството и използването на техника, която при работата си генерира йонизиращи лъчения. Под специалното наблюдение попадат и обработването на суровини и материали с високо ниво на естествени радионуклиди, както и всички дейности, предизвикващи сериозно облъчване на персонала.

Нови отговорности на предприятията

И досега предприятията, работещи с високоактивни източници носеха отговорност за тях. Но се предвижда засилване на контрола чрез постоянна отчетност и периодично инвентаризиране на мощностите, начините на експлоатацията, производството, обработката и съхранението им.

Повишават се изискванията към радиационната защита

При това става дума не само за производствените мощности, но за обекти от всякакъв характер. Особено внимание се отделя на суровините и материалите, съдържащи естествени радионуклиди, торон, радон. Подлежи на контрол както използването им в затворени помещения и в сгради с различно предназначение, така и замърсяването на строителни материали и потребителски стоки. На отчет ще се водят терените с остатъчно радиоактивно замърсяване.

В тази връзка се повишават изискванията към обучението и подготовката на работещите в радиационен риск и информираността и защитата на външните работници, наети от специализираните предприятия.

Затягане на аварийната подготовка

Новата наредба повишава изискванията към предварителното планиране на дейностите и поведението на всички ангажирани структури. Целта е постигане на постоянно високо ниво на готовност за адекватна реакция и управление на процесите при възникване на аварийни ситуации, заплашващи цивилното население.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *