Получаване на лекарства с протокол

 

Това са заплащани напълно или частично от НЗОК скъпи лекарства за продължаване на лечението на тежки хронични заболявания при домашни условия. За получаването им има специално разработен механизъм, който е уточнен с Наредба 4/2009 и е утвърден с Националния рамков договор 2017 за медицински дейности.

Какво представлява протоколът за получаване на лекарства

Това е документ, издаван от специализирани комисии в болници и клиники, работещи по договор с НЗОК; от специалисти по съответното заболяване в заведения за амбулаторно наблюдение на диспансеризираните; от лекари и стоматолози от извънболничната медицинска помощ със сключен договор със здравната каса.

Той задължително е по образеца в приложение №8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба 4/2009 г. и се заверява от съответното поделение на НЗОК или от централата на здравната каса.

С него се изписват лекарства, включени в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), а заплащането им от НЗОК става съобразно Наредба 10/2009. За тях в Позитивния лекарствен списък трябва да е посочено, че е необходима експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО. Задължително е да има Решение на специализираната комисия за амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор за пациентите, които получават скъпи лекарства по чл. 78, ал. 2 от ЗЗО, (бл. МЗ-НЗОК №13).

С протокола за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, се назначава лечение с лекарствени продукти от групи IA, IB и IC. Съответно протоколите се разглеждат от НЗОК за група IA и от РЗОК за групи IB и IC, освен за продуктите, за които изрично е указано, че се разглеждат от НЗОК.

Валиден е до 6 месеца (180 дни) от заверката в РЗОК или НЗОК и е за определен брой лечебни курсове. Действието на един заверен протокол може да бъде прекратен само по решение на управителя на НЗОК (директора на РЗОК).

На кого се предписват лекарства с протокол

Право на напълно или частично платени от НЗОК лекарства имат българските граждани с непрекъснати здравноосигурителни права, както и здравноосигурени лица от държави – членки на ЕС, също и осигурени по двустранни спогодби.

Ако получавате по протокол лекарства от група IA, докато изтече срока на протокола нямате право да ви предписват други лекарствени средства от приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), които са за лечение на същото заболяване.

При внасяне на протокола за утвърждаване и заверка е необходимо да приложите към него заявление (свободен текст) до директора на РЗОК, на чиято територия работи личния ви лекар; медицински и други документи съгласно изискванията по чл. 58 и декларация за информирано съгласие.

Как се отпускат лекарствата с протокол

Лекарят, издал протокола, прехвърля изписаните лекарствени средства върху рецептурната бланка едва след утвърждаването и заверяването му.

Рецептите за лекарства от група IA и упойващи и наркотични средства се изпълняват от аптеки, намиращи се в областта, в която е издадена рецептата. Те трябва да имат договор с НЗОК и за изпълнението на рецептата да следи магистър-фармацевт. Рецептите за продукти от групи IB и IC, за хронични заболявания се изпълняват от аптеки в цялата страна, работещи по договор със здравната каса.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *