Кои са ресорите на заместник-министрите на здравеопазването в третото правителство на Борисов

 

Заместниците на министъра на здравеопазването са трима.

Заместник-министър Мирослав Ненков отговаря за медицинските дейности, образованието, квалификацията и следдипломното обучение в сферата на здравеопазването. Той ще се грижи също за международните дейности и европейската координация, за въвеждането на електронното здравеопазване, за управлението на търговските дружества и капиталовите разходи.

На д-р Ненков е поверен контролът на работата на регионалните здравни инспекции, на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Той ще отговаря още за Центъра за асистирана репродукция, за Изпълнителната агенция по трансплантация и за Центъра „Фонд за лечение на деца“, центровете за спешна медицинска помощ и домовете за медико-социални грижи за деца.

 

Заместник-министър Лидия Нейчева ще следи за регулирането и осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия и за лекарствената политика като цяло – включително за обществените поръчки в системата на здравеопазването и администрирането на международните проекти.

Под контрола на магистър-фармацевт Нейчева са дейностите, свързани с наркотични вещества. Тя ще ръководи работата на Изпълнителната агенция по лекарствата и на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Ще отговаря за Националния център по наркомании, Националния център и районните центрове по трансфузионна хематология и Националния център по заразни и паразитни болести.

 

Заместник-министър Светлана Йорданова е ангажирана с промоцията и превенцията на общественото здраве, с отчитането и оценката на националните здравни програми, на специализираните донорски програми и държавните психиатрични болници

Тя ще контролира дейностите, свързани с ваксините, които се реализират от главния държавен здравен инспектор и режимите за използване на водите и храните. Заместник-министър Йорданова ще отговаря за Националната експертна лекарска комисия, Националния център по обществено здраве и анализи и за Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *