Допълнителни направления за извънболничната помощ

 

По повод твърдения от БЛС и Сдружението на общопрактикуващите лекари, че направленията за второто тримесечие са намалени с 20% спрямо първото и се наблюдава пренасочването им от личните лекари към специалистите, НЗОК дава следните разяснения:

  • Няма промени в броя на направленията, отпуснати за първото и за второто тримесечие като цяло – по 1 613 131 броя за всяко.
  • Поради увеличението на цените на основните дейности в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), направено с новия Национален рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., за еднакъв брой направления за лекар специалист през второто тримесечие са отпуснати малко повече пари.
  • Няма ощетяване на първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за сметка на СИМП. При разпределянето на направленията при общопрактикуващите лекари са взети предвид пациентските листи. За СИМП те са според отчетените и платени първични посещения през първото тримесечие на годината и направените курсове физиотерапия.
  • С еднакъв брой допълнителни направления за АГ-специалисти, отпуснати на ОПЛ и през двете тримесечия, са осигурени промените в правилата за профилактичните прегледи на здравноосигурените над 18 години. Те са предвидени за жени, които ще навършат 30 години през текущата година.
  • Установено е нарастване на здравноосигурените лица, които подлежат на диспансерно наблюдение при изпълняващите СИМП. Това е причината за известно нарастване на броя на специализираните медицински дейности (СМД), предвидени през второто тримесечие за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), и съответното им намаление при изпълнителите на първичната извънболнична медицинска помощ.

В заключение НЗОК заяви, че е готова да осигури допълнителни направления за второто тримесечие в областите, където има доказана нужда от това. Звената за извънболнична медицинска помощ трябва да ги получат до 20тия ден на последния месец от тримесечието.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *