Балансиране на аптечната мрежа и улесняване на достъпа до лекарства в селата

 

Правителствената Програма за управление на здравеопазването до 2020 година включва мерки, обявявани за приоритетни, но не намерили реализация от години насам. Тя предвижда подкрепа за регионите със затруднен достъп до здравни грижи, оптимизиране на фармацевтичната мрежа, реализация на проекта за електронно здравеопазване, стимулиране на лекарските практики, насърчаване на генеричното заместване и т. н.

Подкрепа за регионите със затруднен достъп

В по-малките и отдалечени населени места недостигат не само лекари. Има цели общини, в която няма аптеки, работещи по договор с НЗОК. Затова ако редом с насърчаването на лекарските практики, в тези региони се насърчи и разкриването на аптеки, достъпът до здравеопазване наистина ще се подобри.

Национална аптечна карта

Тя е неделима част от проекта за електронно здравеопазване. Чрез нея ще може да се регулира пресищането с аптеки в големите градове и тоталната им липса в икономически непривлекателните населени места. Това, освен че затруднява достъпа на хората до лекарства, създава впечатление за недостиг на фармацевти.

Въвеждането на електронната рецепта

Тя, редом с електронното здравно досие на пациента, е важна част от електронното здравеопазване. Ще създаде яснота за изписването на лекарствата, предвидимост и проследимост на начините на отпускането им. Необходима предпоставка е за предстоящото въвеждане на отчитане на резултатите от лекарственото лечение. В същото време ще облекчи чувствително както лекарите и фармацевтите, така и пациентите.

Отделен фонд на лекарствата за редки болести

Става дума за много скъпи продукти, касаещи малко пациенти. Обособяването им в отделен фонд ще намали чувстително натиска върху здравната каса и ще облекчи бюджета й.

Генерично заместване

Ще рече фармацевтите да могат да заменят оригиналното лекарство с друго, със същото активно вещество, но по-евтино (т. нар. генерично заместване). Това ще спести сериозен ресурс както на самите пациенти, така и на НЗОК.

Много важни са и мерките за верификацията на лекарствените продукти. Тя ще позволи да се откриват по-лесно фалшивите в мрежата. Още повече, че от 2019 г. системата за верификация ще стане задължителна за всички страни от Европейския съюз.

Остава предвидените в Програмата на правителството мерки за развитие на здравеопазването да бъдат превърнати в реалност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *